SOLUNUM ve BİYOTEKNOLOJİ

tedavi alanlarında AR-GE ve yenilikçi ürünler

ÇEVREYE ve İNSANA SAYGI

en yaşamsal ve temel ilkelerimizdendir. Bu ilkelere uygun üretim teknolojilerine yatırım yapar ve insan onuruna yakışan bir çevrede yaşamayı amaçlarız.

TEDAVİ ALANLARI

Solunum, Onkoloji ve Hematoloji

İNSAN KAYNAKLARI

ARVEN İlaç Sanayii

profesyonel kadrosu ve “Solunum, Onkoloji ve Hematoloji” tedavi alanlarını kapsayan ürün portföyü ile çalışmalarına devam etmektedir.

AR-GE / İŞ GELİŞTİRME

Yenilikçi Ar-Ge çalışmalarımız, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak devam ettirilmektedir. Bununla birlikte başta FDA olmak üzere, Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde ürünlerin ruhsatlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Tamamı yerli sermaye ve yüksek teknoloji ile üretilen ürünlerin yurtdışı pazarlarına açılmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Diğer bir önemli hedefimiz ise geliştirilen farklı moleküllerin, hastalara uygulama kolaylığı sağlayan yenilikçi medikal cihazlar ile birlikte kullanıma sunulmasıdır.

DEVAMINI OKUYUN

Çevreye ve İnsana Saygı

ARVEN İlaç, çevreye ve insana saygıyı en yaşamsal ve temel görevlerinden sayarak buna uygun üretim teknolojilerine yatırım yapmaktadır. İnsan onuruna yakışan bir çevrede yaşamak öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Tarihçemiz

Toksöz Grup bünyesinde 2013 yılının son ayında kurulan ARVEN İlaç Sanayii, şu an “Solunum ve Biyoteknoloji” tedavi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Kurum Kültürümüz

ARVEN İlaç, kaliteyi bir yaşam tarzı haline getirmiş, çevreye saygı bilinci ile faaliyet gösteren ve insan sağlığının sürdürülmesine katkıda bulunan bir kurum olmayı amaç edinmiştir.

Arven’de Çalışmak

Toksöz Grup İnsan Kaynakları, mutlu çalışma ortamları yaratabilmek adına titiz bir işe alım süreci uygulamaktadır.