Hedeflerle Yönetim

Şirketimizde Performans Sistemi, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecine ait yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır.

                Amaç:

  • Çalışanlarımızı şirket hedefleri ve amaçları ile uyumlu bireysel hedefler doğrultusunda yönlendirmek,
  • Hedeflere ilişkin beklentileri netleştirmek ve bu beklentiler doğrultusunda gösterilen performansı değerlendirmek,
  • Yapıcı ve açık bir iletişim ortamının gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Üstlenilen rol ve sorumlulukları daha anlaşılır bir hale getirmek,
  • Geribildirim, çalışanların gelişimlerinin yönlendirilmesi ve desteklenmesi için altyapı oluşturmak,
  • Motivasyon ve sürekli gelişmeye destek olmaktır.